MOHAMED ARSHAD, K. A.; KOH, D. Tabiat Pemakanan Sihat dalam Kelas Pendidikan Kesihatan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 3, p. e001390, 10 mar. 2022.