AHMAD, S. Penggunaan Group Whatsapp dalam Pengurusan Sahsiah dan Aktiviti Pelajar di Kolej Kediaman: Emosi, Kelakuan, Norma. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 5, p. e001495, 18 maio 2022.