MOHAMAD MURAD, N. A.; AHMAD, N.; HAMSAN, H. H. Program Rawatan dan Pemulihan Dadah di Pusat Pemulihan Penagihan Dadah, Kuala Lumpur. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 1, n. 3, p. 14 - 30, 22 jun. 2016.