CHOLLENG, N.; ALIAS, A. Halangan Utama Guru Pendidikan Khas Menjalankan Pengajaran Dalam Talian Sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 5, p. e001530, 25 maio 2022.