MAGESWARAN, K.; OTHMAN, N. Minat Guru Perniagaan dan Ciri Keusahawanan Murid Jurusan Perniagaan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 5, p. e001606, 25 maio 2022.