JAAFAR, F. Meninjau Hubungan Antarabangsa dan Dasar Luar di Malaysia: Penelitian Definisi dan Pengaruh Gaya Kepimpinan Perdana Menteri (1957-2022). Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 7, p. e001623, 28 jul. 2022.