AHMAD HASMADI, I. H.; MOHD MUAZZAM, N. S.; MUHAMMAD NIZAM LEE, N. N. B.; SAMAT, F.; TENGKU MUDA, T. E. A. Perspektif Ibu Bapa terhadap Pendidikan Awal Seksual kepada Kanak-kanak. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 7, p. e001638, 27 jul. 2022.