TAJARI, S. A.; ZULKIFLI, N. Perkembangan Hubungan Iran-Amerika Syarikat Pasca Perang Dunia Kedua Sehingga Pasca Perang Dingin. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 7, p. e001663, 29 jul. 2022.