MOHAMMAD SALLEH, A. A. H.; HALIM, L. Pelaksanaan Pendidikan STEM: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan, Sikap, Kemahiran Pedagogi dan Penilaian guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 8, n. 2, p. e002146, 28 fev. 2023.