PULONG, L.; AWANG, M. M. Strategi Pilihan Untuk Menggalakkan Penglibatan Murid dalam Pembelajaran Secara Atas Talian. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 8, n. 4, p. e002250, 30 abr. 2023.