TANGIL, J.; AMAT, A. Kearifan Tempatan dalam Sistem Bombon oleh Masyarakat Kadazandusun di Kiulu, Tuara, Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 5, n. 2, p. 77 - 86, 20 fev. 2020.