MOHD NOR, R.; NIK YUSOFF, N. M. R.; HARON, H. Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Selangor (GCPSV): Satu Kajian Kes. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 5, n. 5, p. 125 - 140, 17 maio 2020.