MOHD KHIR, A.; RODZUWAN, N. A.; MD. NOOR, A.; WAN JAAFAR, W. M.; HASSAN, M. M. Sokongan Sosial, Penghargaan Kendiri dan Kemurungan dalam kalangan Mahasiswa di Universiti. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 5, n. 11, p. 33 - 42, 1 nov. 2020.