BILLY, L.; TAAT, M. S. Kepuasan Komunikasi Guru Sekolah Rendah: Satu Kajian Tinjauan di Bahagian Pedalaman Atas Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 5, n. 11, p. 159 - 166, 1 nov. 2020.