IBRAHIM, M. A.; ESA, M. S.; ATIONG, R.; ABANG MUIZ, A. M. R.; MOHD TAMRING, B. A.; ABDULLAH, S. Pengetahuan tentang Perlembagaan dan Undang-undang dalam kalangan Pelajar Baharu di Universiti Malaysia Sabah (UMS). Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 5, n. 12, p. 367 - 373, 8 dez. 2020.