HARIS, H.; KHAIRUDDIN, K. F. Pelaksanaan Pedagogi Inklusif bagi Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 2, p. 197 - 210, 7 fev. 2021.