ZAINI, S.; SURAT, S.; AMAT, S. Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Terhadap Homoseksual dalam kalangan Pelajar Sekolah Agama. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 2, p. 123 - 134, 7 fev. 2021.