ZAKARIA, M.; SAHID, S.; OTHMAN, N. Tahap Budaya Keusahawanan dan Kepimpinan Keusahawanan serta Hubungannya dengan Minda Keusahawanan Anak-Anak Golongan Asnaf. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 3, p. 104 - 119, 8 mar. 2021.