Brahim, Malike, Mohd Mahiri Hussin, Marwan Ismail, and Musliza Mohamad. 2021. “Kesedaran Pegawai Dan Anggota Polis Diraja Malaysia Tentang Integriti Dalam Penyampaian Perkhidmatan”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (9), 166 -84. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i9.1024.