Abd Rahman, Ishak, and Ainul Afzan Ramli. 2021. “Isu Dan Cabaran Dalam Pelaksanaan Pendidikan Peringkat Rendah Dan Menengah: Pendekatan Malaysia Semasa Pandemik Covid-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (9), 1 - 13. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i9.1043.