Osman, Md Saleh, and Siti Mistima Maat. 2021. “Kaedah Flipped Classroom Dalam Pembelajaran Matematik Di Peringkat Pengajian Tinggi : Sorotan Literatur Bersistematik”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (10), 177 -89. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1067.