Md Zain, Nurul, and Kadaruddin Aiyub. 2021. “Matlamat Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari (ESD) Daripada Perspektif Guru Geografi KSSM”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (10), 54 - 64. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1110.