Andi Mapiare, Syamsul Bahri, Mohd. Zaki Ishak, Mazlan Mohd Yussof, and Syahrul Nizam Salam. 2021. “Pengalaman Pembelajaran Guru Terhadap Bimbingan SISC+: Manfaatnya Kepada Amalan Pengajaran Guru Dan Pencapaian Pelajar”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 6 (10), 275 -84. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1126.