Mahmud, Ahmad Mustafa, and Muhammad Sofwan Mahmud. 2022. “Tahap Pemahaman Guru Matematik Melaksanakan Pengajaran Atas Talian”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (1), 1 - 14. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1223.