Hee, Ngu, and Siti Mistima Maat. 2022. “Keberkesanan Kaedah Melukis Petak Dalam Meningkatkan Pencapaian Topik Pertambahan Pecahan Mudah Murid Tahun Empat”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (1), 184 -91. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1225.