Mohamad, Nur Zaitul, Nurahimah Mohd Yusoff, and Norliza Kushairi. 2022. “Pengendalian Kerja Amali Dan Cabaran Pembelajaran Abad Ke-21 Dalam Mata Pelajaran Kimia”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (1), 161 -74. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1229.