Ramly, Rusyda, Sarmila Md.Sum, and Maisarah Che Ahmed. 2022. “Memperkasakan Komuniti Berasaskan Modal Sosial Rantaian Dalam Ekosistem Perusahaan Sosial. Kajian Pelbagai Kes: Pengasas Perusahaan Sosial Di Malaysia”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (1), 40 - 49. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1233.