Jouflin, Shera, and Mohd Hanafi Mohd Yasin. 2022. “Persekitaran Fizikal Pembelajaran Dan Indeks Keselesaan Guru Program Pendidikan Khas Integrasi Daerah Kota Kinabalu”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (1), 59 - 72. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1236.