Mohamad Razali, Shahrul Nizam, Sheerad Sahid, and Norasmah Othman. 2022. “Tahap Pemikiran Reka Bentuk Dan Keusahawanan Sosial Dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (1), 85 - 98. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1245.