Mohamed Norok, Norazizah, and Khairul Farhah Khairuddin. 2022. “Tahap Kesediaan Guru Terhadap Penggunaan Kaedah Bermain Sambil Belajar Bagi Murid Berkeperluan Khas Pembelajaran”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (1), 132 -44. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1246.