Mohd Nawi, Mohd Zulfakar, Abdul Majeed Zulkipli, and Abdul Rasid Abdul Razzaq. 2022. “Kesediaan Menggunakan E-Pembelajaran Dalam Melaksanakan Kursus Pendek Di Kolej Komuniti Rompin Akibat Pandemik Covid-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (1), 31 - 39. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1255.