Aris, Fadhlan, and Tajul Arifin Muhamad. 2022. “Kesan Perbezaan Kaedah Penyampaian Maklum Balas Tambahan Terhadap Ketepatan Panahan Pemanah Beginner Dan Expert”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (2), e001263. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1263.