Sabarudin, Akmal, Nur Hannan Lokman, Nahzatush Simaa Jantan, Nurul Ashikin Zainurdin, Alissyazmim Abd Halim, and Muhamad Azry Khoiry. 2022. “Tinjauan Keberkesanan Program Keusahawanan Di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Terhadap Kebolehpasaran Graduan Menurut Perspektif Alumni UKM”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (2), e001272. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1272.