Jalaluddin, Noor, and Mohd Mokhtar Tahar. 2022. “Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Dalam Kalangan Guru Arus Perdana”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (2), e001280. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1280.