Hassan, Mohammad Mujaheed, Muhammad Daniel Aidil Mohd Narahim, Amna Md Noor, Azlina Mohd Khir, and Wan Arnidawati Wan Abdullah. 2022. “Perhubungan Antara Konflik Kerja Dan Keluarga Terhadap Stres Dalam Kalangan Pekerja Kakitangan Awam”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (2), e001282. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1282.