Badrul Hisam, Nurul Ain, and Khairul Farhah Khairuddin. 2022. “Pendidikan Inklusif Murid Berkeperluan Khas Kategori Autisme Di Sekolah Rendah: Perspektif Ibu Bapa”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (2), e001286. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1286.