Abu Kasim, Rashimah, and Zaidatun Tasir. 2022. “Ciri-Ciri Pembelajaran Kolaboratif Menerusi Google Classroom Yang Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (3), e001332. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1332.