Masrom, Siti Norfaizah, Mohd Radzani Abdul Razak, and Erwan Ismail. 2022. “Hubungan Antara Penglibatan Aktiviti Fizikal Dengan BMI Dalam Kalangan Murid Perempuan Luar Bandar Semasa Pandemik Covid-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (3), e001337. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1337.