Ling, Lim, Sheerad Sahid, and Norasmah Othman. 2022. “Hubungan Sikap Dan Tingkah Laku Keusahawanan Terhadap Pemilihan Kerjaya Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (3), e001345. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1345.