Paidal, Miriani, and Roslee Talip. 2022. “Kesediaan Murid Generasi-Z Di SMK Badin Tuaran Dalam Pembelajaran Teradun Bahasa Melayu Dalam Era Covid-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (3), e001352. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1352.