Eng Ling, Ong, and Faridah Mydin Kutty. 2022. “Peranan Efikasi Kendiri Dan Kemahiran Teknologi Digital Guru Sekolah Rendah Dalam Memotivasikan Pembelajaran Murid”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (3), e001374. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1374.