Samsudin, Nadhirah, and Shahlan Surat. 2022. “Hubungan Strategi Daya Tindak Dan Kesihatan Mental Terhadap Pelajar Luar Bandar Dalam Menghadapi Pembelajaran Semasa Covid-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (3), e001379. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1379.