Suatan, Maslian, and Denise Koh. 2022. “Tahap Kualiti Tidur Murid Sekolah Rendah Ketika Pandemik Covid-19”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (5), e001475. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i5.1475.