Ahmad, Syahruddin. 2022. “Penggunaan Group Whatsapp Dalam Pengurusan Sahsiah Dan Aktiviti Pelajar Di Kolej Kediaman: Emosi, Kelakuan, Norma”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (5), e001495. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i5.1495.