Lee, Ngiik Ting, and Faridah Mydin Kutty. 2022. “Meningkatkan Kemahiran Membaca Dan Motivasi Murid Bukan Penutur Natif Dalam Bahasa Melayu Melalui Kaedah Ekspres-I”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (5), e001520. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i5.1520.