Cholleng, Norsariha, and Aliza Alias. 2022. “Halangan Utama Guru Pendidikan Khas Menjalankan Pengajaran Dalam Talian Sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (5), e001530. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i5.1530.