Sharkawi, Safura, and Jamayah Saili. 2022. “Analisis Isu Perkahwinan Dalam Kalangan Pasangan Melayu Di Kuching, Sarawak Sepanjang Tahun 2018-2020”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (7), e001610. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1610.