Jaafar, Faridah. 2022. “Meninjau Hubungan Antarabangsa Dan Dasar Luar Di Malaysia: Penelitian Definisi Dan Pengaruh Gaya Kepimpinan Perdana Menteri (1957-2022)”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (7), e001623. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1623.