Rameli, Norizan, and Dani Salleh. 2022. “Intervensi Polisi Dalam Perumahan Golongan Berpendapatan Rendah Di Malaysia”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 7 (10), e001798. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i10.1798.