Mohd Nor, Roslina, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, and Hamdzun Haron. 2020. “Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Selangor (GCPSV): Satu Kajian Kes”. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5 (5), 125 -40. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i5.394.